คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายชัชชัย พันธ์สวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
เบอร์โทร : 086-8472388


นายอำนวย เมฆอำนวย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
เบอร์โทร : 091-8319979


นายเรืองฤทธิ์ จันเกตุ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
เบอร์โทร : 0954756079


นายอุดม ไชยแสง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
เบอร์โทร : 0840981397