ข้อมูลผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

- นายชัชชัย พันธ์สวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก  โทร.

- นายอำนวย เมฆอำนวย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก  โทร.

- นายเรืองฤทธิ์ จันเกตุ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก  โทร.

- นายอุดม ไชยแสง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก  โทร.
View : 182