องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ www.3yaek.go.th

ชื่อ : นายชัชชัย พันธ์สวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก


 
 

ชื่อ : นายอำนวย เมฆอำนวย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก


 
 

ชื่อ : นายเรืองฤทธิ์ จันเกตุ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก


 
 
~~ชื่อ : นางรุ่งนภา จารุสาร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

View : 536