ออนไลน์ : 12

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120


เว็ปไซต์ : www.3yaek.go.th
E-mail = 3yaek5@gmail.com
โทรศัพท์ 045-781528
เบอรืติดต่อผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
นายก อบต.สามแยก  โทร 086-8472388
ปลัด อบต.สามแยก  โทร  082-6962655
ผอ.กองช่าง  โทร 086-8799431
นักป้องกันฯ  โทร  081-9655629

 
View : 1493