องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ www.3yaek.go.th
ที่อยู่ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

เว็ปไซต์ : www.3yaek.go.th

facebook : https://www.facebook.com/samyaeklongnoktha

โทรศัพท์สำนักงานปลัด : 045-781528
โทรศัพท์งานป้องกัน ฯ : 045-781099
โทรศัพท์ส่วนการคลัง : 045-782290
View : 705