ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 13 พ.ค. 64 15
สรุปทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 เม.ย. 64 17
สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-gp 7 เม.ย. 64 34
สรุปทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 7 เม.ย. 64 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกริตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ ๗๗-๐๐๘ สายแยก ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ - ถนนไปดอนตาล หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยกอย ตำบลสามแยก อำ๓อเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เ 27 เม.ย. 63 128
ประกาศประปาขนาดดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านคึมชาด 13 มี.ค. 62 196
ประกาศราคากลางและคำนวนราคากลาง 29 ม.ค. 62 159
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 18 ม.ค. 61 138
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 127
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 101
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 124
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 153
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 95
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 100
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 98
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง 6 ธ.ค. 60 99
ประกาศตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ตามแบบ ปปช.07 15 พ.ย. 60 102
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 7 9 พ.ย. 60 116
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่ง หมู่ที่5 9 พ.ย. 60 102
ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไบค์เลน) 21 ก.ย. 60 101
ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลสามแยก 18 ส.ค. 60 117
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน เส้นหนองขาม-ลำห้วยเซหลง หมู่ที่ 5 18 ส.ค. 60 118
ประกาศราคากลางโครงการลงหินลูกรังเส้นบ้าน นายวิเศษ วิสินชัย-วัดตาดแม่แล้ง บ้านตาดบก หมู่ที่ 14 18 ส.ค. 60 124
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 18 ส.ค. 60 123
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นอู่ฉัตรสุวรรณ-ไปบ้านม่วงกาซัง-บ้านภูดิน หมู่ที่ 12 18 ส.ค. 60 113
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีาเสริมเหล็ก เส้นบ้านโป่ง -ถนนทยาปัสสา บ้านโป่ง หมู่ที่ 5 18 ส.ค. 60 112
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นนา นายสถิต วันลา-ถึงนา ผกก.ศิลป์ชัย จันบุ๋ม บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 18 ส.ค. 60 114
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคึมชาดหมู่ที่ 8 27 ก.ค. 60 106
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนาขาม หมู่ 3 15 มิ.ย. 60 120
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่ง หมู่ 5 15 มิ.ย. 60 129