อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 11

โครงการ ปลูกป่า รักน้ำ รักป่า รักษาธรรมชาติ บ้านด่าน หมู่ 6

... วันที่ 18 พ.ค. 64 (ดูู 11)

โครงการ อบต.สัญจร บ้านด่าน หมู่ 6

โครงการ อบต.สัญจร  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ออกบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรับฟังความคิดเห็น การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน  รับเรื่องราวร้องทุกข์ จากประชาชน  แจ้งข่าวสาร จากองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ณ..... วันที่ 9 ก.พ. 64 (ดูู 81)

โครงการ อบต.สัญจร

โครงการ อบต.สัญจร  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ออกบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน  รับเรื่องราวร้องทุกข์ จากประชาชน  แจ้งข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ณ ศาลาประชาคมบ..... วันที่ 2 ก.พ. 64 (ดูู 77)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกได้ดำเนินการออกหน่วยบริการ ตู้ปันสุข สู้ภัยโควิด 2019 หมู่ที่ 3

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายเรืองฤทธิ์  จันเกตุ รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกได้ดำเนินการออกหน่วยบริการ ตู้ปันสุข สู้ภัยโควิด 2019 ม.3 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกจะออกพื้นที่ทุกวันพุธและทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก จึงขอประชาสัมพันธ์มายังทุกท่านผู้มีจิตศัทธา สามารถร่วมบริจาค..... วันที่ 20 พ.ค. 63 (ดูู 143)

จริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย

... วันที่ 9 ม.ค. 62 (ดูู 139)

อุปสมบสถวายเป็นราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อุปสมบสถวายเป็นราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ​ณ ที่วาการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ... วันที่ 26 ม.ค. 60 (ดูู 825)

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจำปี  2560 ระหว่างวันที่  29  ธ.ค  59 -  4  ม.ค 60 ... วันที่ 26 ม.ค. 60 (ดูู 437)

โครงการชาวตำบลสามแยกร่วมใจแสดงความความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

ตามที่สำนักพระราชวัง  ได้มีประกาศ  ลงวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559                       เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี   ..... วันที่ 26 ม.ค. 60 (ดูู 367)

งานกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2559 โดยมีกรอบแนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด" เฉลิมพระเกรียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ เพื่อเป็นการร่วมกันแสดงความจงรักภักดีของคนในชาติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอด..... วันที่ 26 ม.ค. 60 (ดูู 367)