การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 12

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   19 เม.ย. 64 13
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256(1)   19 เม.ย. 64 12
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล   19 เม.ย. 64 11
นโยบายการบริหารทรัพฯ   1 ก.ค. 61 45
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยาบุคคล   2 ต.ค. 60 74