รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 10

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   10 ต.ค. 62 6
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561   15 ต.ค. 61 88
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560   13 มิ.ย. 61 147
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559   17 ก.ค. 60 187