สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 11

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปรายงสยขอซื้อขอจ้าง มี.ค 63 ปีงบ 63   8 เม.ย. 63 57
สรุปจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-gp เดือน มี.ค. 63 ปีงบ 63   7 เม.ย. 63 62
สรุปจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-gp เดือน ก.พ.63 ปีงบ 63   4 มี.ค. 63 64
สรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง ก.พ. 63 ปีงบ 63   4 มี.ค. 63 57
สรุปจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-gp เดือน ม.ค. 63 ปีงบ 63   4 ก.พ. 63 64
สรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง ม.ค.63 ปีงบ 63   4 ก.พ. 63 51
สรุปจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-gp เดือน ธ.ค. 62 ปีงบ 63   8 ม.ค. 63 56
สรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง ธ.ค.62 ปีงบ 63   8 ม.ค. 63 52
สรุปรายงสยขอซื้อขอจ้าง พ.ย.62 ปีงบ 63   4 ธ.ค. 62 48
สรุปจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-gp เดือน พ.ย.62 ปีงบ 63   3 ธ.ค. 62 57
สรุปจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-gp เดือน ต.ค.62 ปีงบ 63   4 พ.ย. 62 53
สรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง ต.ค.62 ปีงบ 63   4 พ.ย. 62 54