องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ www.3yaek.go.th

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000012
วันนี้ 000013
วานนี้ 000013
เดือนนี้ 000175
เดือนก่อน 000801
ปีนี้ 002129
ปีก่อน 001591

ดาวน์โหลดใหม่

  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 : [9 ก.พ. 64]
  การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 : [9 ก.พ. 64]
  กำหนดหลักเกณฑ์และอัตตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ : [1 ต.ค. 63]
  ประกาศแผนปฎิบัติการจักซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [1 ต.ค. 63]
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 : [1 ต.ค. 63]
  แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 : [1 ต.ค. 63]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 : [16 ก.ย. 63]
  การายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ปี 2563 : [1 ก.ย. 63]
  กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ 03-08-63 : [3 ส.ค. 63]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนพัฒนาท้องถิ่น